Stypendia przyznane na semestr letni 2016/2017 | Serwis główny UG

Stypendia przyznane na semestr letni 2016/2017

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, zarządzeniem nr 13/R/17 z dnia 16 lutego 2017 r. podjął decyzję o przedłużeniu wypłaty świadczeń socjalnych na semestr letni na podstawie dokumentów w oparciu, o które zostały one przyznane na semestr zimowy, zgodnie z § 3 pkt. 10 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

UWAGA !!!!

Przedłużenie wypłat świadczeń, o których mowa powyżej może nastąpić po uzyskaniu przez studenta wpisu na semestr letni ze skutkiem od początku semestru, zgodnie z § 3 pkt. 10a Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Oznacza to, że stypendia (socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów) przyznane w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zostaną przedłużone bez konieczności składania nowych wniosków na letni semestr 2016/2017 pod warunkiem uzyskania wpisu.