Ogłoszenie | Serwis główny UG

Ogłoszenie

UNIWERSYTET GDAŃSKI

 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:

 

w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Legionów 9, obręb nr 43 , KW nr 64955.

 

W skład nieruchomości wchodzą: działki nr 434/1 i nr 439/6 o łącznej powierzchni 3425 m² oraz dwa budynki o powierzchni użytkowej 1177 m² i  660 m2.

Działki przeznaczone są pod zabudowę usług komercyjnych i publicznych. Nieruchomość położona w pierwszej linii zabudowy, ogrodzona, z dużym parkingiem i dogodnym dojazdem.

 

Cena wywoławcza wynosi: 4.000.000,00 zł (netto)

Wadium w kwocie: 200 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:

 PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 31.01.2017 r.

 

Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem przetargowym” należy składać do dnia 03.02.2017 r. do godz. 12.00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pok. R002 z dopiskiem ”Przetarg ul. Legionów 9”. Wszelkich informacji udzielają Paweł Małecki i Agata Krawczykowska pod numerem telefonu (58) 523-24-94/21-16 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze w/w miejscu.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 grudnia 2016 roku, 8:21