Ogłoszenie | Serwis główny UG

Ogłoszenie

  UNIWERSYTET GDAŃSKI

 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:

 

w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Sobieskiego 13, obręb nr 54 , KW nr 64450.

 

W skład nieruchomości wchodzą: działka nr 244/1 o powierzchni 6417 m² oraz trzy budynki o powierzchniach użytkowych: 1423 m² , 1157 m2 i 250,52 m2.

 

Cena wywoławcza wynosi: 5.000.000,00 zł (netto)

Wadium w kwocie: 200 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:

 PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 31.01.2017 r.

 

Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem Przetargowym” zamieszczonym w zakładce „Gdańsk, Sobieskiego 13”, należy składać osobiście lub pocztą do dnia 03.02.2017 r. do godz. 12.00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pok. R002 z dopiskiem ”Przetarg Sobieskiego 13”. Wszelkich informacji udzielają  Paweł Małecki i Agata Krawczykowska pod numerem telefonu (58) 523-24-94/21-16 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze w/w miejscu.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 grudnia 2016 roku, 8:08