5 naukowców z UG laureatami konkursu MINIATURA 1 | Serwis główny UG

5 naukowców z UG laureatami konkursu MINIATURA 1

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z ogłoszoną 09.08.2017 r. przez Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową 2 projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znaleźli się:

  • dr Natalia Gruba z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika", finansowanie w wysokości 45 485 zł;
  • dr Joanna Różycka-Tran z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata", finansowanie w wysokości 20 350 zł;
  • dr Justyna Siemionow z Wydziału Nauk Społecznych  projekt pt.:  "Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności", finansowanie w wysokości 9 861 zł;
  • dr Katarzyna Węgrzyn z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt.: "Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne", finansowanie w wysokości 33 000 zł.
  • dr Klaudia Nowicka z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Badanie ankietowe: percepcja dziedzictwa kulturowego Mennonitów i jego wykorzystania w opinii mieszkańców Żuław Wiślanych", finansowanie w wysokości 6 600 zł.

 

Miniatura 1
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 sierpnia 2017 roku, 8:30