Materiały informacyjno-promocyjne | Serwis główny UG

Materiały informacyjno-promocyjne

Sekcja Marketingu UG oferuje wszystkim jednostkom uczelni wydawnictwa reklamowe dotyczące Uniwersytetu Gdańskiego. Mogą być one pomocne w działaniach promocyjnych typu; targi, prezentacje. Mogą również posłużyć jako swego rodzaju „wizytówki” uczelni podczas sympozjów, zjazdów naukowych, imprez studenckich czy też wszelkich innych imprez realizowanych na Uczelni, bądź też tych w których uczestniczą reprezentanci UG. Wydawnictwa będą również pomocne podczas wszelkiego rodzaju wizyt i delegacji zagranicznych.

Sekcja Marketingu przygotowała kilka rodzajów wydawnictw reklamowych. W przypadku zainteresowania którymkolwiek z wydawnictw prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. (58) 523-25-55, bądź mailowy promocja@ug.edu.pl z podaniem rodzaju wydawnictwa i ilością egzemplarzy.     

  1. Broszura

Szesnastostronicowe wydawnictwo w formacie A4, bogato ilustrowane, prezentujące najważniejsze fakty o Uniwersytecie Gdańskim. Zawiera m.in. informacje o historii uczelni, kadrze i osiągnięciach naukowych, krótki opis działalności naukowo-badawczej poszczególnych Wydziałów, opis uczelnianych inwestycji. Traktuje również o współpracy międzynarodowej UG.

  1. Informator dla kandydatów na studia na rok 2015/2016

Wydawnictwo niezbędne dla każdego potencjalnego studenta UG, zawiera podstawowe informacje na temat procedury rekrutacyjnej. Wymienione są w nim wszystkie kierunki studiów, na które aplikować mogą absolwenci szkół średnich, wraz ze szczegółami dotyczącymi np.: punktów za świadectwo maturalne, terminów rekrutacji, kontaktów z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi. Format A5, 50 stron, bogato ilustrowany.

  1. Ulotka w jęz. polskim

Ulotka, podobnie jak informator  przeznaczona głównie dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Zawiera – w skondensowanej formie informacje o UG – takie jak: m.in. lista Wydziałów i kierunków studiów, najważniejsze i najciekawsze dane liczbowe o uczelni. Format A4, 4 strony.

  1. Ulotka w jęz. angielskim

Ulotka przeznaczona głównie dla anglojęzycznych kandydatów na studia na Uniwersytecie Gdańskim oraz zagranicznych partnerów uczelni. Zawiera – w skondensowanej formie informacje o UG – takie jak: m.in. lista Wydziałów i kierunków studiów, lista kierunków prowadzonych w języku angielskim, oferta kursów języka polskiego dla studentów z zagranicy. Format A4, 4 strony.

      5. Folder – studia podyplomowe

Folder zawierający podstawowe informacje na temat oferty studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, wraz z krótkim przewodnikiem po procesie rekrutacyjnym na te studia. Folder zawiera także informacje o Studium Języków Obcych UG oraz Centrum Herdera.  Format A4, 4 strony.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Kuklińska
Treść wprowadzona przez: Iwona Kuklińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 marca 2016 roku, 11:48