Materiały informacyjno-promocyjne | Serwis główny UG

Materiały informacyjno-promocyjne

Sekcja Marketingu UG oferuje wszystkim jednostkom uczelni wydawnictwa reklamowe dotyczące Uniwersytetu Gdańskiego. Mogą być one pomocne w działaniach promocyjnych typu; targi, prezentacje. Mogą również posłużyć jako swego rodzaju „wizytówki” uczelni podczas sympozjów, zjazdów naukowych, imprez studenckich czy też wszelkich innych imprez realizowanych na Uczelni, bądź też tych w których uczestniczą reprezentanci UG. Wydawnictwa będą również pomocne podczas wszelkiego rodzaju wizyt i delegacji zagranicznych.

Sekcja Marketingu przygotowała kilka rodzajów wydawnictw reklamowych. W przypadku zainteresowania którymkolwiek z wydawnictw prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. (58) 523-25-55, bądź mailowy promocja@ug.edu.pl z podaniem rodzaju wydawnictwa i ilością egzemplarzy.     

  1. Broszura w języku polskim i angielskim

Trzynastostronicowe wydawnictwo w formacie A4, bogato ilustrowane, prezentujące najważniejsze fakty o Uniwersytecie Gdańskim. Zawiera m.in. informacje o historii uczelni, kadrze i osiągnięciach naukowych, krótki opis działalności naukowo-badawczej poszczególnych Wydziałów, opis uczelnianych inwestycji.

broszurapl1 boruszura2     broszuraang1 broszuraang2

  1. Informator dla kandydatów na studia na rok 2017/2018

Wydawnictwo niezbędne dla każdego potencjalnego studenta UG, zawiera podstawowe informacje na temat procedury rekrutacyjnej. Wymienione są w nim wszystkie Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego wraz z odesłaniem do ich witryn internetowych oraz najważniejsze jednostki jakie potrzebne będą świeżo upieczonemu studentowi takie jak: koła naukowe, oferta kulturalna i sportowa, radio mors, studium języków obcych, centrum herdera, instytut konfucjusza, praktyki zagraniczne erasmus+, domy studenckie, parlament studentów, biuro karier. W informatorze znajdą również informacje dla siebie przyszli studenci studiów podyplomowych i doktoranckich. 

Format A4, 12 stron, bogato ilustrowany.

informator1 informator2

  1. Ulotka w jęz. polskim

Ulotka, podobnie jak informator  przeznaczona głównie dla kandydatów na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Zawiera – w skondensowanej formie informacje o UG – takie jak: m.in. lista Wydziałów, kluczowe benefity uczelni i najważniejsze i najciekawsze dane liczbowe o uczelni.

Format 18x18cm, 4 strony.

ulotka1 ulotka2

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Iwona Kuklińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 maja 2017 roku, 8:11