Współpraca z jednostkami wewnętrznymi | Serwis główny UG

Współpraca z jednostkami wewnętrznymi

Sekcja ds. Marketingu w zakresie promocji współpracuje z jednostkami wewnętrznymi w Uczelni (wydziałami, Radiem MORS, Akademickim Centrum Kultury, Akademickim Związkiem Sportowym).

Współpraca z wydziałami obejmuje:
  • Pomoc w wykorzystywaniu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego
  • Pomoc przy doborze środków masowego przekazu w przypadku kampanii promujących Wydział albo jego kierunek
  • Pomoc w kontaktach z wykonawcami zewnętrznymi (grafik, drukarnia, monter)
  • Nadzór nad udostępnieniem materiałów konferencyjnych (odpłatnie, lub nieodpłatnie za zgodą władz UG) oraz materiałów wystawienniczych ze znakiem graficznym UG
  • Pomoc w doborze materiałów reklamowych dla gości konferencji oraz dla gości VIP (odpłatnie, lub nieodpłatnie za zgodą władz UG)

Radio MORS relacjonuje, często na żywo, uczelniane wydarzenia, w których organizację zaangażowana jest Sekcja, zaś bieżąca wymiana informacji między naszymi jednostkami sprawia, iż rozpowszechniane ważne aktualności z życia Uczelni mają szerszy zasięg i efektywniej docierają do zainteresowanych osób.

Współpraca z Akademickim Centrum Kultury oraz Akademickim Związkiem Sportowym wspiera promowany przez nas wizerunek UG, jako uczelni nie tylko z szeroką ofertą edukacyjną, ale także miejsca dającego bardzo duże możliwości w zakresie rozwoju swoich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozadydaktycznych. Sukcesy, jakie odnoszą zarówno drużyny sportowe, jak i grupy w ramach ACK nagłaśniane są przez nas zarówno na stronie www, jak i w uczelnianych mediach społecznościowych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Kuklińska
Treść wprowadzona przez: Iwona Kuklińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 kwietnia 2016 roku, 12:08