Kampanie reklamowe | Serwis główny UG

Kampanie reklamowe

Sekcja ds. Marketingu realizuje ogólnouczelniane, wielokanałowe kampanie reklamowe. Prowadzone kampanie mają przede wszystkim charakter wizerunkowy - mają na celu pokazanie potencjału Uczelni pod względem m.in.: bogactwa oferty edukacyjnej, wyspecjalizowanej kadry naukowej, nowoczesnych warunków studiowania, czy szerokiego wachlarza możliwości działań w ramach organizacji studenckich. Przy planowaniu kampanii główny nacisk kładziony jest na wsparcie rekrutacji na wszystkie rodzaje studiów prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, tj. studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz studia III stopnia i podyplomowe. Zarówno sama kreacja, jak i forma reklamy, czy dobór odpowiednich mediów analizowane i realizowane są tak, aby jak najefektywniej dotrzeć z przekazem do danej grupy docelowej.

Obszary realizowanych kampanii:

  • INTERNET
  • PRASA
  • RADIO
  • OOH (kino, SKM, citylighty, ekrany LED, itp.)
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Kuklińska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 sierpnia 2016 roku, 10:53