Inne | Serwis główny UG

Santander Universidades

Bank Zachodni WBK

zaprasza do składania wniosków na projekty dydaktyczne, naukowe lub zwiazane z rozwojem uczelni,

które mają szanse zostać objęte dofinansowaniem.

Uniwersytet Gdański od 2012 roku należy do sieci uczelni Santander Universidades, Programu realizowanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK. W ramach tej współpracy studenci i pracownicy naszej uczelni mogli korzystać m. in. z międzynarodowych programów wymiany studenckiej, staży oraz programów stypendialnych”. Ze środków przyznanych w ramach Santander Universidades powstała publikacja „Re-wizje kulturowe” pod redakcją Aleksandry Wieruckiej, a dwie są w stadium przygotowania do druku: „Typologia zapożyczeń w slangu amerykańskim” Maciej Widawski oraz „Funkcje zapożyczeń w slangu amerykańskim” Małgorzata Kowalczyk.

Dotychczasowa efektywna współpraca spowodowała możliwość uzyskania kolejnego dofinansowania inicjatyw naukowych oraz dydaktycznych na naszej uczelni. Bankowi Zachodniemu WBK zależy na udzieleniu wsparcia finansowego w szczególności dla tych projektów, które będą mieć wysoką wartość dla jednostki realizującej, a tym samym dla całej uczelni. Dużą szansę na wsparcie mają projekty związane z ekonomią, przedsiębiorczością, ale także innowacyjnością i unowocześnianiem szkolnictwa wyższego, jak i rozwojem nowych technologii.

Bardzo ważny dla Banku Zachodniego WBK jest fakt, aby przy realizacji projektów maksymalnie zaangażować studentów, a efekty wynikające z ich realizacji, miały wpływ na społeczności lokalne.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie pracowników o możliwości składania projektów dydaktycznych, naukowych lub związanych z rozwojem uczelni, które mogłyby być objęte dofinasowaniem. Projekt może złożyć każdy pracownik naszej uczelni, jak również doktorant.

Projekt o maksymalnej objętości 5 stron formatu A4 powinien zawierać:
  1. Nazwa wydziału/jednostki składającej projekt.
  2. Nazwa projektu.
  3. Czas trwania projektu.
  4. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację projektu wraz z danymi kontaktowymi.
  5. Planowane do podjęcia działania w ramach projektu.
  6. Planowana liczba osób zaangażowanych w realizację projektu:

- pracownicy uczelni

- doktoranci

- studenci

  1. Potencjalni beneficjenci / grupa beneficjentów planowanego projektu oraz korzyści dla nich:

- uczelnia

- pracownicy

- doktoranci

- studenci

- społeczeństwo

  1. Forma promocji projektu.
  2. Kosztorys NETTO (bez kosztów pośrednich) wraz z uzasadnieniem.
  3. Harmonogram zadań/działań w ramach projektu.

Projekty w formie pisemnej (1 egzemplarz) oraz elektronicznej w języku polskim należy przesłać lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca br. z dopiskiem na kopercie: Santander Universidades 2014 na adres:

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prorektor ds. Nauki

ul. Bażyńskiego 1 a

80-952 Gdańsk

oraz adres mailowy:

santanderuniversidades2014@ug.edu.pl w temacie proszę wpisać: nazwisko i imię kierownika projektu (skrzynka mailowa przyjmuje wiadomości do godziny 23:59 w dniu 1 czerwca br.).

Szczegółowe zasady przyznawania dofinasowania jak i dalsza ich realizacja będą uzależnione od wyników negocjacji naszej uczelni z Bankiem Zachodnim BZ WBK. Planowany termin zakończenia projektów to 31 października 2015 roku.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi wew. 24 29.

 

Gorąco zachęcam do zainteresowania się tym przedsięwzięciem,

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 sierpnia 2014 roku, 11:45