Wydział Filologiczny | Serwis główny UG

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Tradycja" 1a 0446/NPRH4/H1a/83/2015 30.09.2015 - 29.09.2020 prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza. 1 889 160 zł
2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.b 0205/NPRH4/H2b/83/2016 25.04.2016 - 24.04.2019 prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski Sny więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęciumiu. 397 500 zł
3. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.b 0186/NPRH4/H2b/83/2016 25.04.2016 - 24.04.2019 prof. UG, dr hab. Monika Ludmiła Rzeczycka Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939. 1 122 365 zł
4. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.a 0056/NPRH4/H2a/83/2016 07.06.2016 - 06.06.2019 prof. UG, dr hab. Aleksandra Elżbieta Ubertowska Ekopoetyki historycznych katastrof i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Perspektywa porównawcza.  256 205 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku, 13:37

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Opus 5 2013/09/B/HS2/01192 18.02.2014 - 17.02.2017 dr Katarzyna Lukas Pamięć, obcość i translacja jako kategorie przewodnie komparatystyki i literaturoznawstwa interkulturowego 87 963 zł

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 stycznia 2016 roku, 9:24