Wydział Historyczny | Serwis główny UG

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
 
1. Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych  3530/15/FPK/NID 09.02.2015 - 31.12.2015 dr Joanna Dąbal Publikacja wyników badań archeologiczno-architektonicznych Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku 26 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 roku, 12:50

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2013 0071/NPRH2/H11/81/2013 08.03.2013 - 07.03.2017 prof. UG, dr hab. Anna Kwaśniewska Katalog i monografia niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego. 455 010 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 stycznia 2015 roku, 8:26

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Opus 2 2011/03/B/HS3/00749 16.08.2012 - 15.08.2016 prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski Odsłony codzienności – duchowieństwo rzymskokatolickie w Królestwie Polskim w latach 1864-1914. 50 856 zł
2. Opus 8 2014/15/B/HS3/02494 08.07.2015 - 07.07.2018 prof. UG, dr hab. Arkadiusz Krzysztof Janicki Powstanie kościuszkowskie w Kurladii. Ludzie-miejsca-wydarzenia. 165 100 zł
3. Opus 9 2015/17/B/HS3/00135 24.02.2016 - 23.02.2019 prof. UG, dr hab. Ireneusz Adam Milewski Pieniądz we wczesnobizantyńskiej literaturze hagiograficznej.  73 800 zł
4. Sonata Bis 5 2015/18/E/HS3/00031 04.04.2016 - 03.04.2019 dr Anna Strobin Brzyno, stanowisko 12. Cmentarzysko z okresów młodszego przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. 279 930 zł
5. Sonata Bis 5 2015/18/E/HS3/00754 02.05.2016 - 01.05.2019 dr Tomasz Jacek Chmielewski Mikroregion Skarpy Dobużańskiej jako część fizjograficznego i biokulturowego pogranicza między strefą bałtycką i pontyjską (od VI di II tysiąclecia przed Chrystusem). 1 594 180 zł

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 czerwca 2016 roku, 7:07