Wydział Prawa i Administracji | Serwis główny UG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytył projektu Kwota dofinansowania
1. Rozwój Innowacji Drogowych DZP/RID-I/64/12/NCBR/2016 01.01.2016 - 30.06.2018

prof. UG, dr hab. Ewa Bagińska

(Lider: Politechnika Gdańska)

Wpływ czasu i warunków ekploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 2 990 000 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 maja 2016 roku, 8:31

Narodowe Centrum Nauki

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu / reprezentant UG Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Opus 5 2013/09/B/HS5/02617 21.02.2014 - 20.02.2017 dr Anna Maria Klimaszewska Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej- Code de commerce w zderzeniu z polskimi realiami. 301 200 zł
2. Sonata 6 2013/11/D/HS5/01901 18.07.2014 - 17.07.2017 dr Michał Gałędek Myśl administracyjna w Królestwie Polskim w latach 1814-1831. 150 800 zł
3. Opus 6 2013/11/B/HS5/04156 18.07.2014 - 17.07.2016 prof. UG, dr hab Anna Machnikowska Trzecia władza sądów i sędziów w Polsce z perspektywy teorii i filozofii prawa. 166 790 zł
4. Opus 7 2014/13/B/HS5/03558 22.01.2015 - 21.01.2017 prof. UG, dr hab. Jakub Stelina Stosunek pracy osób pełniących funkcje organów administracji i władzy publicznej. 99 450 zł
5. Sonata 7 2014/13/D/HS5/03403 27.01.2015 - 26.01.2018 dr Anna Rytel - Warzocha Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa. Studium prawnoporównawcze. 99 270 zł
6. Sonata 7 2014/13/D/HS5/03399 02.02.2015 - 01.02.2018 dr Maciej Łukasz Wojciechowski Zdania odrębne w praktyce orzeczniczej polskich sądów. 98 215 zł
7. Opus 8 2014/15/B/HS5/03321 15.07.2015 - 14.01.2018 prof. dr hab. Tadeusz Kazimierz Maciejewski Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europy w XIX i XX w. (1806-1839) na tle konstytucjonalizmu wolnych miast polskich (Gdańsk 1807-1815; 1919-1939 i Kraków (1815-1846). Studium historyczno-prawne 194 100 zł
8. Sonata 8 2014/15/D/HS5/02678 07.08.2015 - 06.08.2017 dr Monika Adamczak - Retecka Prawne aspekty wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy Unii Europejskiej 188 630 zł
9. Etiuda 3 2015/16/T/HS5/00432 01.10.2015 - 30.09.2016 mgr Marcin Adam Michalak Kształtowanie się odpowiedzialności za błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Studium historyczno-prawne. 80 360 zł
10. Sonata Bis 5 2015/18/E/HS5/00762 06.04.2016 - 05.04.2021 dr Anna Maria Klimaszewska Kodyfikacja narodowa - fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucyjnym Królestwie Polskim. 665 880 zł

 

 

Zakończone projekty

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 maja 2016 roku, 13:21