Informacja o aktualnych konkursach | Serwis główny UG

INFORMACJA O AKTUALNYCH KONKURSACH

Nazwa konkursu Instytucja ogłaszająca konkurs Dotyczy Termin składania wniosków
 
OPUS 12 Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

15 grudnia 2016 r.
PRELUDIUM 12 Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

15 grudnia 2016 r.
SONATA 12 Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

15 grudnia 2016 r.


POLONEZ 3

Narodowe Centrum Nauki Konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy, współfinansowane z Programu Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND. 15 grudnia 2016 r.


BEETHOVEN 2

Narodowe Centrum Nauki Konkurs na zadania badacze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych. 15 grudnia 2016 r.
MSCA INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) Komisja Europejska

Międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów w ramach następujących typów:

  • European Training Networks (ETN)
  • European Industrial Doctorates (EID)
  • European Joint Doctorates (EJD)
10 stycznia 2017 r.

"Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo
w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiotem konkursu „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

31 stycznia 2017 r.
LIDER Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkurs w programie LIDER skierowany jest do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych. 17 marca 2017 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Kontowska
Treść wprowadzona przez: Ewa Weronis
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 grudnia 2016 roku, 11:57