Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane na UG | Serwis główny UG

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane na UG

Wydział Chemii

Wydział Filologiczny

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii