nagrody różne | Serwis główny UG

Nagrody różne

 

RODZAJ  NAGRODY

  ORGANIZATOR

TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKÓW

Nagroda za projekt pisarski, badawczy lub naukowy z obszaru humanistyki Fundacja Identitas                             do 30 marca 2017
Nagroda za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym Rzecznik Finansowy i Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej                             do 28 kwietnia 2017
Nagroda za rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców Fundacja Haller Pro Inventio oraz Firma Eurobusiness-Haller                             do 15 maja 2017
Nagroda za najlepszą pracę licencjacką i magisterską dotyczącą rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie                             do 30 czerwca 2017  
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji                             do 30 września 2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 marca 2017 roku, 11:54