nagrody różne | Serwis główny UG

Nagrody różne

 

RODZAJ  NAGRODY

  ORGANIZATOR

TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKÓW

Nagroda za najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego                             do 31 lipca 2017
Nagroda za najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze:zdrowotnym, zawodowym lub społecznym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)                              do 7 sierpnia 2017
Nagroda za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna oraz RGW Finance sp. z o.o.                             do 15 września 2017
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji                             do 30 września 2017
Nagroda za najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego                            do 30 września 2017
Nagroda za najlepszą pracę naukową na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem Urząd Patentowy w Warszawie                            do 16 października 2017
Nagroda za najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy                            do 24 października 2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 czerwca 2017 roku, 13:24