nagrody różne | Serwis główny UG

Nagrody różne

 

RODZAJ  NAGRODY

  ORGANIZATOR

TERMIN SKŁADANIA  WNIOSKÓW

Nagroda za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych Narodowy Bank Polski                             do 1 czerwca 2017
Nagroda za najlepszą pracę magisterską dotyczącą kina polskiego lub edukacji audiowizualnej Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Venae Artis"                             do 9 czerwca 2017
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasa Gdyni Prezydent Miasta Gdyni                             do 30 czerwca 2017
Nagroda za najlepszą pracę licencjacką i magisterską dotyczącą rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie                             do 30 czerwca 2017  
Nagroda za najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego                             do 31 lipca 2017
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji                             do 30 września 2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Paczuska
Treść wprowadzona przez: Alicja Paczuska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 maja 2017 roku, 12:19