Projekty unijne na UG | Serwis główny UG

Projekty rozwojowe w UG

Kapitał Ludzki. Narodowa Strategis Spójności Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER:

 • Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2014-2015
 • Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2015-2016
 • Interdyscyplinarny program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż
 • Pozytywne Biuro Karier , Pozytywne Biuro Karier-Facebook
infrastruktura i Środowisko. Narodowa Strategia Spójności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:

Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:

Logo Life+ Program Life +:

Program CEFIC-LRI The European Chemical Industry Council Long-rage Research Initiative:

 • Opracowanie metod grupowania dla nanomateriałów i ustalenia kryteriów ich bezpiecznego projektowania

Program Bonus:

Znalezione obrazy dla zapytania logo granty norweskie

 

Znalezione obrazy dla zapytania loga fundusze norweskie

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza:

5 Program Ramowy:

 • Structural and functional studiem of hepatitis C wirus glycoproteins: identyfication of targets for antiviral therapy (ENHCV)
 • Center of Excellence for Baltic Development, EducatiQuantum Properties of Distributed Systems - QUPRODIS
 • Center of Excellence for Baltic Development, Education and Research  - BALTDER
 • Centre of Excellence in Bio-Safety and Molecular Biomedicine (BioMoBiL)
 • Rapid identification of immunoprotective PRV antigens and optimal antigen delivery systems (ELI)
 • Zastosowanie nowych narzędzi do badań epidemiologicznych, diagnostyki i monitorowania odporności na leki powstających odmian wirusa zapalenia wątroby typu B (HEPVAR)
 • Biological effects of environmental pollution in marine coastal ecosystems (BEEP)
 • Costing tde impact of demersal fishing on marine ecosystem processes and biodiversity (COST IMPACT)
 • Ecophysiological performance of tde dominant bivalve species from the sub-Arctic region (Icelandic coastal waters)
 • Hindcast of Dynamic Processes of the Ocean and Coastal Areas of Europe (HIPOCAS)
 • Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE)
 • Electric DNA chips for bioprocess control
 • Dynamics of forest tree biodiversity: linking genetic, palaeogenetic and plant historical approaches (FOSSILVA)
 • The Impact of Biodiversity Changes in Costal Marine Bentdic Ecosystems on Coastal Ecosystems (BIOCOMBE)
 • Conservation of genetic diversity in exploited marine fish and shellfish populations in Northern Europe (COGENE)
 • Comparative Research on Endocrine Disrpters-Phylogenetic Approach and Common Principles focusing on Androgenic/Atiandrogenic Compounds (COMPRENDO)
 • Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulation and the undertaking of physical measures (SPECTRUM)
 • The Baltic Sea Area Studies – Northern Dimension of Europe
 • Resources for quantum information (RESQ)
 • Entanglement in Quantum Information Processing and Communication (EQUIP)
 • Students as "Journeymen" between communities of higher education and work
 • Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage (EUROFAMCARE)
 • Coastal Sands as biocatalytical filters (COSA)

6 Program Ramowy:

 • Hamowanie wnikania wirusa do komórek jako forma terapii przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (EI-HCV)
 • Uczelniany Branżowy Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim
 • Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C(HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy  -HEPACIVAC
 • Nowe szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C(HCV): zastosowanie w profilaktyce i w terapii, badania od fazy przedklinicznej do fazy 1
 • Wniosek o dofinansowanie w 2004 r. Uczelnianego Branżowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Gdańskim
 • Qubit Applications - QAP
 • Alokacja kosztów infrastruktury transportowej (CATRIN)
 • Science and Policy Integration for Coastal System Assessment (SPICOSA)
 • Rozwój rodzajowej diagnostyki molekularnej w terenie dla Unii Europejskiej w zakresie kwarantanny szkodników i patogenów PORTCHECK
 • Nietoksyczne powłoki przeciwporostowe dla jachtów (CERTOL)
 • Analysis of quorum-quenching factor(s) of bacterial isolates selected from potato rhizospere QUORUM-QUENCHING
 • Quantum information processing and communication in Europe - QUROPE
 • Europejski operacyjny system obserwacji i prognoz dla mórz szelfowych – ECOOP
 • Marine biodiversity and ecosystem functioning (MARBEF)
 • Electrical Bio Sensor Arrays for Analyses of Harmful Micro Organisms and Microbial Toxins (eBIOSENSE)
 • Analysis of quorum-quenching factor(s) of bacterial isolates selected from potato rhizosphere (QUORUM-QUENCHING)
 • From Sex to Asex: a case study on interactions between sexual and asexual reproduction (SEXASEX)
 • European Vigilance Network for the Management of Antiviral Drug Resistance (VIRGIL)
 • Scalable Quantum Computing witd Light and Atoms (SCALA)
 • Regional Innovation Strategy for Pomerania Region (RISP)
 • Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Poilitical Community through Practices and Discourses of Cross-Border Co-operation (EUDIMENSIONS)
 • European Supersites for Atmospheric Aerosol Research (EUSAAR)

7 Program Ramowy:

Horyzont 2020:

                                                                 

Europejska Współpraca Terytorialna:

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:

 • Absolwent w pomorskim przedsiębiorstwie - program stażowy dla Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego - APoP
 • Uniwersyteckie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowo - Dydaktyczne w Sopocie
 • Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze
 • System Gospodarki Elektronicznej Pomorza dla MSP
 • Program stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zajmujących się badaniami nad rozwojem gospodarki innowacyjnej Pomorza
 • Stypendia dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na prowadzenie badań naukowych

Erasmus+:

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

ERA-NET Infect-ERA:

 • Czynniki genetyczne gospodarza związane z procesem tworzenia cccDNA wirusa zapalenia wątroby typu B jako nowe cele terapii przeciwwirusowej i biomarkery - identyfikacja, ocena przedkliniczna i wpływ na choroby wątroby (hepBccc)
 • Quantum States: Analysis and Realizations (QUASAR)

JUSTICE:

 • Efektywne prawo do obrony w procesie karnym: europejskie i komparatystyczne studium środków kontroli sądowej
 • ACURIA - Sądy wobec postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre pratyki oraz bariery w pięciu państwach UE

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

 • Metody pomyślnego badania cyjanobakterii w wielu jeziorach
 • Cyanobacterial oligopeptides – isolation and structure - activity studies
 • Nostoc edaphicum bogatym źródłem biologicznie aktywnych peptydów
 • EXIL - EXchange on Ionic Liquids

Wszystkie projekty - aktualna lista

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wojciech Sasak
Treść wprowadzona przez: Gabriela Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, 10:09