Studia Podyplomowe Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie i jego rodziną

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

Tryb niestacjonarny, zajęcia w wybrane soboty i niedziele. Zajęcia odbywać się będą w godzinach: soboty - 9.00-17.30, niedziele - 9.00-13.00.