Studia Podyplomowe Psychologia Transportu | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe z zakresu Psychologii transportu realizowane są w ramach dwóch semestrów w trybie niestacjonarnym. Częstotliwość zjazdów 1-2 razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w soboty – niedziele.

UWAGA!
Zakończył się nabór na rok akademicki 2016/2017.

Etapy:

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 07.03.2016 r. do dnia 23.10.2016 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia zarejestrowania się na studia do 28.10.2016 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 31.10.2016 r.