Studia Podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego i niemieckiego | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego i niemieckiego

Czas trwania i forma studiów

4 semestry

Studia realizowane są w formie studiów niestacjonarnych i trwają cztery semestry. Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów przewidywanych na soboty i niedziele (zasadniczo 8 zjazdów w każdym semestrze0.