Studia Podyplomowe Partycypacja społeczna: animacja - superwizja - ewaluacja | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Partycypacja społeczna: animacja - superwizja - ewaluacja

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarny, zjazdy piątkowo-sobotnio-niedzielne (raz w miesiącu).