Studia Podyplomowe Prawo Spółek | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Prawo Spółek

Czas trwania i forma studiów

Dwa semestry od października do maja, łącznie 160 godzin.

Proponowane zajęcia to wykłady problemowe z prezentacją multimedialną i ćwiczenia audytoryjne pozwalające na aktywny udział słuchaczy. W czasie wykładów i ćwiczeń słuchacze będą mieli także możliwość rozwiązywania skomplikowanych zagadnień prawnych, z którymi można się zetknąć w praktyce obrotu gospodarczego z udziałem spółek. Konsultacje z promotorem pracy dyplomowej mają służyć pomocy w wyborze tematu i pisaniu pracy dyplomowej. Studia podyplomowe „Prawo spółek" (160 h). Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w piątki (16.30 -20.00) oraz w soboty (9.00- 14.00) co drugi tydzień.