Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Zajęcia prowadzone w trybie niestacjonarnym. Odbywać będą się w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG, ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku, co dwa tygodnie,w formie wykładów i konserwatoriów prowadzonych przez specjalistów, pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wśród których znajdują się także praktycy oraz eksperci instytucji rządowych oraz Unii Europejskiego.