Studia Podyplomowe Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia trwają 2 semestry (180 godzin), zajęcia odbywają się z reguły co 2 tygodnie - piątki od godz. 15.00 i soboty od 8.00.