SP Rachunkowość ACCA | Serwis główny UG

SP Rachunkowość ACCA

Czas trwania i forma studiów

4 semestry.

Studia niestacjonarne. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie.