SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych | Serwis główny UG

SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

studia niestacjonarne