Studia Doktoranckie z Filozofii | Serwis główny UG

Studia Doktoranckie z Filozofii

Kierownik studiów doktoranckich: prof. dr hab. Stanisław Judycki

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
tel.: +48 58 523 44 30