Serwis główny UG | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Zadania pracowników

Pokój: (nie podano)

Pokój: 209

mgr Lena Schwarz , tel.: +48 58 523 24 92 , e-mail: lena.schwarz@ug.edu.pl
 • sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Nauk Społecznych ;

 • czynności związane z odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Pokój: 209a

mgr Marta Chmielewska , tel.: +48 58 523 23 99 , e-mail: marta.chmielewska@ug.edu.pl
 • sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Oceanografii i Geografii;
 • monitorowanie i koordynowanie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, a w szczególności współpraca z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim;
 • czynności związane z procedurą nagród Ministra i Rektora.

Pokój: 210

mgr Ewa Polonis-Galant , tel.: +48 58 523 23 10 , e-mail: ewa.polonis-galant@ug.edu.pl
 • sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Filologicznego;
 • sprawozdawczość ogólna
Jolanta Gawałkiewicz , tel.: +48 58 523 31 27 , e-mail: jolanta.gawalkiewicz@ug.edu.pl
 • sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Ekonomicznego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUM-ed;
 • czynności związane z funkcjonowaniem systemu POLON;
 • sprawy związane z Polityką Ryzyka w UG w zakresie Działu Zarządzania Kadrami.

Pokój: 212

mgr Grażyna Kuziak , tel.: +48 58 523 23 31 , e-mail: grazyna.kuziak@ug.edu.pl
 • sprawy pracownicze administracji centralnej;
 • monitorowanie spraw związanych z elektronicznym systemem czasu pracy w Rektoracie;
Grażyna Turowska-Sroczyńska , tel.: +48 58 523 23 30 , e-mail: rekgt@ug.edu.pl
 • sprawy pracownicze pracowników obsługi;
 • czynności związane z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w UG.

Pokój: 212a

mgr Izabela Dąbrowska , tel.: +48 58 523 24 19 , e-mail: rekid@ug.edu.pl

Pokój: 213

mgr Barbara Stożkowska , tel.: +48 58 523 31 28 , e-mail: barbara.stozkowska@ug.edu.pl
 • sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Chemii, Wydziału Prawa i Administracji, Wydawnictwa UG, Biura Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Centrum Herdera;
 • administrowanie czynności związanych z oceną okresową pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Grażyna Stasiłowicz , tel.: +48 58 523 23 09 , e-mail: grazyna.stasilowicz@ug.edu.pl
 • sprawy pracownicze nauczycieli akademickich i niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Historycznego, Biblioteki UG;
 • sprawy związane ze szkoleniami oraz dokształcaniem w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 • prowadzenie strony internetowej Działu Zarządzania Kadrami.