Dokumentacja przebiegu studiów | Serwis główny UG

Dokumentacja przebiegu studiów

Dnia 1 października 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Prosimy o zapoznanie się. Stosowny link znjaduje się poniżej (ust. 1).

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz.1554).

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie Rektora UG nr 101/R/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/R/14 Rektora UG w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów.
  2. Zarządzenie Rektora UG nr 26/R/14 z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kędziora
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 lutego 2017 roku, 10:57