Niezbędne dokumenty | Serwis główny UG

Niezbędne dokumenty

 

Wybrane wnioski o nadanie/ zmianę/ odwołanie* uprawnień do przetwarzania danych osobowych

L.p Nazwa dokumentu Do pobrania
1. Ankiety wydziałowe (w tym dostęp do systemu FAST *) wniosek
formularz IT
2. Czytelnicy biblioteki UG (w tym dostęp do systemu VIRTUA *) pobierz
3. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją pobierz
4. Goście zakwaterowani w domach studenckich (w tym dostęp do systemu AKCJA LATO *) pobierz
5. Kandydaci na studia (w tym dostęp do systemu IRK *) pobierz
6. Kandydaci na studia doktoranckie (w tym dostęp do systemu IRK-SD *) pobierz
7. Kandydaci na studia podyplomowe (w tym dostęp do systemu IRK-SP *) pobierz
8. Kontrahenci w ramach zawartych umów pobierz
9. Krajowe projekty naukowe pobierz
10. Oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie ZP pobierz
11. Panel nauczyciela
→wniosek dla nauczycieli akademickich pobierz
12. Panel nauczyciela
→uprawnienia dla wydziałowych koordynatorów panelu nauczyciela wniosek
formularz IT
13. Pensum pracownicze (w tym dostęp do systemu PENSUM *) wniosek
formularz IT
14. Zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym (dostęp do systemu POL-on) pobierz
15. Przewody doktroskie, habilitacyjne, profesury pobierz
16. Uczestnicy kursów i szkoleń dokształcających (przykładowy wzór) pobierz
17. Umowy cywilnoprawne pobierz
18. Wnioski premiowe pobierz
19. Wyjazdy za granicę kadry naukowo-dydaktycznej pobierz
20. Zbiór danych kadrowych wniosek
zakres danych
21. Zbiór danych studenckich
→wniosek dla członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej pobierz
22. Zbiór danych studenckich (w tym dostęp do systemu FAST *)
uprawnia w zakresie danych studentów studiów I,II stopnia oraz jednolitych magisterskich wniosek
formularz IT
uprawnienia w zakresie danych studentów studiów III stopnia wniosek
formularz IT
uprawnienia w zakresie danych słuchaczy studiów podyplomowych wniosek
formularz IT
uprawnienia w zakresie wszystkich grup studenckich (studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych) wniosek
formularz IT
formularz IT
formularz IT

* W przypadku przetwarzania danych osobowych jedynie w wersji tradycyjnej (papierowej) - we wnioskach należy pominąć punkt

     dotyczący dostępu do systemu.

* Bezpośredni przełożony zobligowany jest wystąpić z wnioskiem o odwołanie uprawnień pracownikowi, który przechodzi do innej

     jednostki organizacyjnej lub gdy zakres jego obowiązków ulega zmianie.

Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych

1. Oświadczenie pobierz

Inne dokumenty

1. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz
2. Wzór wniosku o udostępnienie danych pobierz
3. Pusty wniosek pobierz

                              

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Martyna Zieleniewicz
Treść wprowadzona przez: Martyna Zieleniewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 stycznia 2017 roku, 11:49