Finanse i rachunkowość - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

Finanse i rachunkowość

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Finanse i rachunkowość
Rok akademicki: 2014/2015

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Opis

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

 
I stopień:  Bankowość i doradztwo finansowe, Finanse przedsiębiorstw i controlling, Finanse i ubezpieczenia, Rachunkowość, Financial Analyst (w języku angielskim). 
 
 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 
Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość składa się z przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalistycznych. Podstawowymi przedmiotami kierunkowymi, realizowanymi na wszystkich specjalnościach, które  przyczyniają się do realizacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są: Finanse przedsiębiorstw, Finanse publiczne, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Analiza finansowa, Rynki finansowe, Ubezpieczenia gospodarcze, Podstawy controllingu, Zarządzanie ryzykiem.
 

ATUTY KIERUNKU

 
W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wykorzystuje się  wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny finanse. Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów jak również praktycy o uznanej pozycji zawodowej na rynku finansowym. Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy. Kierunek Finanse i rachunkowość spełnia warunki akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci kierunku działają w czterech kołach naukowych realizując oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych. Studenci kierunku w szerokim stopniu uczestniczą w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus.  
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku FiR może podjąć pracę na stanowiskach m.in: doradcy finansowego, analityka finansowego, pracownika służby cywilnej (urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych) lub administracji samorządowej, specjalisty ds. podatków, brokera ubezpieczeniowego, specjalisty ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych, referenta/specjalisty w dziale controllingu, analityka finansowego, inspektora ds. kredytów, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy, asystenta księgowego, samodzielnego księgowego, analityka, kontrolera finansowego. 
Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę na stanowiskach m.in.: głównego księgowego, kierownika działu finansowego, właściciela biura rachnkowego, kontrolera finansowego.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

1/3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
    mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 27/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015.

Limity przyjęć i progi punktowe

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

9:00-14:00 (pon.-pt.),9:00-12:00 (sob.)
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-23
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 lipca 2014 roku, 8:28