Logopedia - stacjonarne II stopnia | Serwis główny UG

Logopedia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Logopedia
Rok akademicki: 2014/2015

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

 
I stopień: studia dwukierunkowe - logopedia (kierunek podstawowy) oraz filologia polska (kierunek dodatkowy). 
II stopień: neurologopedia; wczesna interwencja logopedyczna. 
Kierunek logopedia prowadzony jest wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 
Anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu, Kształtowanie się języka dziecka,  Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Dyslalia (diagnoza i terapia), Metody diagnozy i terapii jąkania, Ortofonia, Logorytmika, Profilaktyka logopedyczna, Wiedza o współczesnym języku polskim, Historia języka polskiego.
 

ATUTY KIERUNKU

 
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych specjalistów, m. in. logopedów, językoznawców, historyków literatury, lekarzy różnych specjalności, psychologów, pedagogów, muzyków. Studia przygotowują do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania. Odbyte praktyki logopedyczne umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozowania oraz terapii różnych zaburzeń mowy. Zapewnione są nowoczesne warunki studiowania (m. in. sala do ćwiczeń ortofonicznych/logorytmicznych, gabinety logopedyczne, w tym z lustrem weneckim, sala komputerowa).
 
Najaktywniejsi studenci od kilku lat działają w Naukowym Kole Logopedów - http://nklug.wordpress.com/
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Miejsce pracy logopedy to przede wszystkim: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne i foniatryczne, ośrodki wczesnej interwencji, przychodnie lekarskie, szpitale (szczególnie na oddziałach neurologicznych i neonatologicznych), specjalistyczne gabinety prywatne, a w zakresie logopedii medialnej również radio, telewizja, teatry, seminaria duchowne. Absolwent studiów logopedycznych pierwszego stopnia może pracować również jako polonista w szkole postawowej. Absolwent studiów logopedycznych drugiego stopnia przygotowany jest do samodzielnego kierowania zespołem oraz zarządzania placówką, w której odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej. 
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie przydatności do zawodu logopedy oraz podstawowych wiadomości z zakresu logopedii – max 50 pkt.

Negatywna ocena stanu wymowy kandydata lub uzyskanie przez niego mniej niż 20 pkt. z wiadomości z zakresu logopedii wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)    Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)    Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 7, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
8 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 24 czerwca
9:00-13:00 (pon.-pt.)
Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
ul. Wita Stwosza 58, pok. 126
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 23 63

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 lipca 2014 roku, 8:47