Psychologia, specjalność neurobiopsychologia - stacjonarne jednolite magisterskie | Serwis główny UG

Psychologia, specjalność neurobiopsychologia

Studia
stacjonarnejednolite magisterskie
Zdjęcie Neurobiopsychologia
Rok akademicki: 2016/2017

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Współpraca z szerokim gronem praktyków - klinicystów, terapeutów, biznesmenów, pracodawców, ośrodkami wczesnej interwencji i szpitalami, umożliwia studentom budowanie szerokiego zakresu kompetencji praktycznych, podejmowania współpracy z firmami, organizacjami i stowarzyszenia a także realizować praktyki edukacyjno - zawodowe. Na wyposażeniu Instytutu Psychologii znajdują się m.in. sala terapeutyczna z lustrem weneckim, sale badań aparaturowych oraz laboratorium wyposażone w nowoczesne metody diagnozy psychologicznej. Studenci kierunku Psychologii mogą realizować swoje pasje i zainteresowania naukowe poprzez aktywną działalność w kołach naukowych, uczestniczyć w programach wymiany studentów w ramach programu Erasmus i MOST a także mają możliwość realizacji przygotowania pedagogicznego.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa: w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach a także w prywatnych gabinetach psychologicznych. Kształcenie w ramach specjalności Neurobiopsychologia stwarza ponadto szerokie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w rozległych obszarach zatrudnienia w charakterze m.in. neuropsychologów, w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo – badawczych, ośrodkach terapii uzależnień czy placówkach resocjalizacyjnych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

biologia

0,3

język polski

0,3

dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, matematyka 

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 35/15 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

*w tym maksymalna liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek stacjonarny w uczelni publicznej: 3

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 30 czerwca
14.00-17.00 (pon-wt),10.00-13.00 (śr-pt)
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. C 204
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 43 09

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 lipca 2016 roku, 10:57