European Business Administration - stacjonarne I stopnia | Serwis główny UG

European Business Administration

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie European and international business law and EU administration
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Prawa i Administracji

Strona WWW Wydziału: http://www.prawo.ug.edu.pl

Opis

MAIN SUBJECTS

Studies in European Business Administration offers a chance to acquire knowledge, competences, and skills in: international economy,  international and European commercial law,  the EU legal and administrative system, European banking,  international and European law relating to electronic businesses,  international and European tax law,  international business arbitration,  the basics of enterprise and many other subjects.

 

ADVANTAGES

- If you want to understand the world around you, in which law and administration play a decisive role,

- if you want gain knowledge and unique abilities that will make it possible for you to move freely within the European and international economy,

- if you want to have a real influence on the world you live in, and not just be passive in the face of processes of change,

- if you want to be a business leader,

- if you’ve got to this point …

our course of studies is for you.

European Business Administration is an up-to-date course of studies that deals with the challenges of the twenty-first century. In three years of studies you will learn the secrets of the world of business and administration, and will broaden your horizons.

EMPLOYMENT PERSPECTIVES

As a graduate of European Business Administration you will be well prepared to work in local public administration and international institutions on international, UE and national levels. In addition, the knowledge, competences, and skills you have acquired will mean that you can enter the world of business and function in it on a European and international level. Graduates take advantage of excellent language skills acquired during the studies as well as good knowledge of international realities as the courses are presenting multinational perspective on functioning of administration. As a result, our graduates are much sought after by companies operating in European and international markets.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,4

dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, informatyka, matematyka, WOS

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
    mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

Uwagi:

Studia na kierunku European Business Administration, jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

limit ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 29 marca 2017 roku, 9:28