Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Serwis główny UG

Filologia angielska

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Studia o specjalności nauczycielskiej. Dostępne specjalizacje: literaturoznawcza i językoznawcza. Proponowane zajęcia w ramach obu specjalizacji mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów, dając im możliwość w pełni samodzielnego wykonywania zawodu. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia.
Anglistyczne studia niestacjonarne II stopnia oferują uzyskanie w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej i następnie możliwość podjęcia studiów III stopnia na Filologicznych Studiach Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Szkoły rozmaitego typu, firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury brytyjskiej i amerykańskiej, linie lotnicze.
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja – max 150 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się  absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Przejdź do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 21/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 9:36