Filologia angielska, specjalność nauczycielska - stacjonarne II stopnia | Serwis główny UG

Filologia angielska, specjalność nauczycielska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Praktyki nauczycielskie; prowadzący z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym; wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus; nauka innych języków obcych; innowacyjne narzędzia dydaktyczne: Web 2.0, blended learning, planowanie zajęć z wykorzystaniem ICT; nauczyciele z Wielkiej Brytanii i USA; publikacje studenckie w czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwenci zdobywają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia.
Anglistyczne studia stacjonarne II stopnia oferują uzyskanie w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej i następnie możliwość podjęcia studiów III stopnia na Filologicznych Studiach Doktoranckich.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Różne typy szkół (w zależności od stopnia ukończonych studiów), szkoły językowe i dwujęzyczne, wydawnictwa, media, instytucje kultury, organizacje międzynarodowe.
 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja – max 150 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 9:26