Międzynarodowe stosunki gospodarcze - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Serwis główny UG

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

OPIS KIERUNKU

 
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy w sobie przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

ATUTY KIERUNKU

 
- dydaktyka skoncentrowana na współczesnych problemach biznesu międzynarodowego,
- studia realizowane we współpracy z praktykami biznesu,
- obowiązkowa nauka dwóch języków obcych,
- duży wybór przedmiotów w języku angielskim,
- zajęcia w unikatowym laboratorium Thomson Reuters Data Suite - możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Thomson Reuters Eikon,
- możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach,
- możliwość zdobycia podwójnego dyplomu w University of Applied Sciences Upper Austria Campus in Steyr,
- nowoczesne formy kształcenia - analiza studiów przypadków, symulacje prowadzone w pełni wyposażonych laboratoriach komputerowych,
- możliwość studiowania w ramach programu ERASMUS+ w ponad 80 uczelniach europejskich oraz umów dwustronnych w krajach pozaeuropejskich, np. w Korei Płd. czy USA,
- możliwość studiowania w ramach programu MOST na wielu polskich renomowanych uczelniach,
- aktywnie działające koła naukowe i organizacje studenckie, w tym AIESEC, ERASMUS Student Network.
 

SPECJALNOŚCI

 • Europejski wymiar przedsiębiorczości,
 • Finanse międzynarodowe i bankowość,
 • Handel zagraniczny,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Międzynarodowa ekonomia menedżerska,
 • Międzynarodowy transport i handel morski.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, w tym również instytucjach finansowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent posiada szeroką wiedzę oraz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest doceniany przez pracodawców, co pozwala na korzystanie z szerokich możliwości praktyk i staży jeszcze w trakcie studiów. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych, analitycznych oraz zarządczych, w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem zagranicznym, w tym w działach handlu, eksportu, zakupów, marketingu, finansów, controllingu i logistyki. Przykładowe stanowiska pracy: młodszy specjalista ds. importu, analityk finansowy, broker, doradca ds. leasingu, specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych, spedytor, logistyk. Wielu absolwentów podejmuje pracę w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, w bankach, portach morskich i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot 5)

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,4

matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
 5. Trzy z siedmiu przedmiotów do wyboru.
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 grudnia 2016 roku, 8:37