Podatki i doradztwo podatkowe - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Serwis główny UG

Podatki i doradztwo podatkowe

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Podatki  i doradztwo podatkowe
Rok akademicki: 2017/2018

Wydział Prawa i Administracji

Strona WWW Wydziału: http://www.prawo.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Podatki i Doradztwo podatkowe to innowacyjny, międzywydziałowy kierunek studiów utworzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jego celem jest nadanie studentom zaawansowanych kompetencji w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości, o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Na mocy umowy podpisanej przez Uniwersytet Gdański z Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego, absolwenci tego kierunku są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego (wpis na listę doradców wymaga jednak odbycia stosownych praktyk i zdania części ustnej egzaminu). Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe zdobył certyfikat „Studia z przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe predysponuje absolwentów do pracy w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców, kancelariach doradztwa podatkowego, kancelariach prawnych (w szczególności radcowskich i adwokackich), biurach rachunkowych oraz urzędach organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Okazuje się także przydatna w trakcie samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto kierunek ten przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także – w znacznej części – w zakresie badania sprawozdań finansowych.
 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 30 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: środa, 22 marca 2017 roku, 8:40