Etapy rekrutacji | Serwis główny UG

Etapy rekrutacji

 1. Rejestracja w systemie IRK, zapisy na kierunki i dokonywanie opłat rekrutacyjnych. 
  Formalności tych należy dopełnić do końca rejestracji na wybranym kierunku studiów.
   
 2. Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne (jeżeli zostały przewidziane w zasadach rekrutacji na danym kierunku).  
  Termin przewidywanego egzaminu lub rozmowy jest podany na stronie z terminami rekrutacji.  Po zakończeniu rejestracji na danym kierunku o dokładnym miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu, Kandydatów zapisanych na kierunek informuje komisja rekrutacyjna.
   
 3. Ogłaszanie list kandydatów.
  Na tej liście znajdują się wszystkie osoby, które w terminie zapisały się na kierunek i uiściły opłatę rekrutacyjną. Zwyczajowo listy ogłaszane są po godzinie 11.00.
   
 4. Składanie dokumentów do komisji rekrutacyjnych. 
  Przez 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu listy kandydatów, osoby z tej listy składają do komisji rekrutacyjnych komplet wymaganych dokumentów. Adresy, na które należy składać dokumenty podano w tabeli z terminami rekrutacji.
   
 5. Ogłaszanie list osób przyjętych. 
  Dzień po zakończeniu etapu składania i weryfikacji dokumentów, w godzinach pracy komisji ogłaszana jest lista osób przyjętych na kierunek. Zwyczajowo listy ogłaszane są po godzinie 11.00.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chwazik
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chwazik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 grudnia 2016 roku, 11:32