Terminy rekrutacji i adresy komisji | Serwis główny UG

Terminy rekrutacji i adresy komisji

Terminy

Rekrutacja na poniższe kierunki rozpocznie się dnia 20 czerwca 2017 roku

2017/2018

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania