Aktualności | Serwis główny UG

Otwarta nauka: szanse - wyzwania - kierunki

 

piątek, 21 kwietnia, godz. 9.15-11.00
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Aula B
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prezentujący kierunki rozwoju otwartego dostępu oraz dyskusję panelową dotyczącą zagadnień związanych z dążeniem do otwarcia nauki. Tematyka obejmie m.in. publikacje w trybie open access, deponowanie danych w repozytoriach i bazach, związane z tym kwestie praw własności intelektualnej. Publiczność będzie miała okazję do aktywnego włączenia się w dyskusję i przedstawienia swoich opinii i doświadczeń.

Program spotkania:

9.15-9.20

Powitanie
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski,
Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu STARBIOS2

 

9.20-9.50

Wykład: Otwarty dostęp do publikacji i danych naukowych

Dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski

 

9.50-11.00

Dyskusja panelowa

Dr Marta Hoffman-Sommer
Platforma Otwartej Nauki
, Uniwersytet Warszawski

Dr n. med. Anna Kaczorowska
Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Igor Konieczny
Dziekan, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Sylwia Mrozowska
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw.  
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


Moderator: dr Jakub Szlachetko
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

 

REJESTRACJA:
Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu uprzejmie prosimy o zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: izabela.raszczyk@biotech.ug.edu.pl

Program

ZałącznikWielkość
PDF icon Program594.63 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Raszczyk
Treść wprowadzona przez: Izabela Raszczyk
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 kwietnia 2017 roku, 7:44

Dr Ewelina Król o możliwościach rozwoju karier naukowych na konferencji "Kobieta Liderem"

Dr Ewelina Król wzięła udział w panelu "Młody naukowiec a pieniądze" podczas konferencji zatytułowanej "Kobieta Liderem". Wykłady i dyskusje w ramach konferencji odbyły się w dniach 3-7 kwietnia 2017 w największych uczelniach we Wrocławiu. Podczas panelu dyskutowano o inicjatywach sprzyjających rozwojowi karier naukowych, w tym finansujących, promujących jak również wspierających w kontekście mechanizmów instytucjonalnych.

Dr Ewelina Król pracuje jako adiunkt w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych w MWB UG i GUMed. Z sukcesem zdobywa kolejne i coraz wyżej finansowane granty na badania naukowe. W 2016 roku pozyskała prawie 1 200 000 zł na projekt "Szczepionka przeciwko wirusowi Zika - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych" z prestiżowego programu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynuje zespół ds. upowszechniania nauki w MWB, aktywnie angażuje się w organizację licznych przedsiewzięć popularyzujących naukę, jest członkiem Rady Wydziału MWB UG i GUMed oraz Senatu UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Raszczyk
Treść wprowadzona przez: Izabela Raszczyk
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 kwietnia 2017 roku, 9:32

2017-03-03 Seminarium: Otwarty dostęp a prawa autorskie

Seminarium: Otwarty dostęp a prawa autorskie

dr Krzysztof Siewicz

piątek, 3 marca 2017, godz. 11.00-14.15, Biblioteka Główna UG, Aula

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności redaktorów czasopism, do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym zagadnień związanych z otwartym dostępem.

Seminarium organizowane jest przez Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą UG, Bibliotekę UG oraz projekt STARBIOS2 podejmujący działania pilotażowe z obszaru Odpowiedzialnych Badań i Innowacji w MWB UG i GUMed.

Kontakt: izabela.raszczyk@biotech.ug.edu.pl

 

Program spotkania:

11.00-11.10

Wprowadzenie

Dr Katarzyna Świerk, Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą UG

11.00-12.30

Licencje Creative Commons – omówienie, zasady stosowania

Dr Krzysztof Siewicz

12.30-12.45

przerwa

12.45-14.15

Umowy prawnoautorskie - formułowanie umów z autorami pod kątem otwartego dostępu, wzory umów

Dr Krzysztof Siewicz

 

Dr Krzysztof Siewicz:

dr Krzysztof Siewicz: radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem autorskim w Internecie, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną danych osobowych, ponownym wykorzystaniem publicznych zasobów informacyjnych.

Prowadzi warsztaty i seminaria na temat wolnego dostępu. Prelegent na organizowanych przez MNiSW warsztatach nt. tworzenia instytucjonalnych polityk otwartego dostępu dla pracowników jednostek naukowych i uczelni. Członek zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji Nowoczesna Polska koordynuje projekt prawokultury.pl, a w jego ramach współorganizuje konferencję CopyCamp. Prowadzi praktykę prawa informacyjnego w kancelarii BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer. Wykładał na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Program

ZałącznikWielkość
PDF icon Zaproszenie 2017-03-03421.34 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Raszczyk
Treść wprowadzona przez: Izabela Raszczyk
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 lutego 2017 roku, 11:40