Projekt STARBIOS2 | Serwis główny UG

O projekcie

STARBIOS2: Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences

W ramach projektu Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences (STARBIOS2) finansowanego z programu Unii Europejskiej Horizon 2020, Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii opracuje koncepcję uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation - RRI).

Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne na rzecz prowadzenia badań w sposób odpowiedzialny społecznie. Działania kierowane są do instytucji prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych. Plan działania dla Uniwersytetu Gdańskiego obejmuje dedykowany pilotaż realizowany w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Doświadczenia z wdrażanych działań zostaną przeanalizowane pod kątem wypracowania modelu wprowadzania zmian w zakresie odpowiedzialnych badań innowacji, który będzie mógł być stosowany również w innych instytucjach.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Okres trwania projektu: 01.05.2016-30.04.2020
Budżet projektu: 3 499 277,50 EUR
Budżet UG: 312 370,00 EUR

Więcej informacji
Strona www: www.starbios2.eu
Twitter: https://twitter.com/STARBIOS2

Materiały informacyjne

ZałącznikWielkość
PDF icon Ulotka informacyjna STARBIOS211.94 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Raszczyk
Treść wprowadzona przez: Izabela Raszczyk
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 kwietnia 2017 roku, 11:01