Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii | Serwis główny UG

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii

Kierownik studiów doktoranckich: prof. dr hab. Jan Burnewicz

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii prowadzone są w obszarze nauk społecznych, w ramach dyscypliny naukowej "ekonomia".

Forma i czas trwania studiów

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych i trwają trzy lata (sześć semestrów).

Jednostki prowadzące studia

W ramach dyscypliny naukowej ekonomia poza Wydziałem Ekonomicznym, prowadzone są także studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania.

Cele kszałcenia

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii zapewniają:

  • przygotowanie metodologiczne i organizacyjne doktorantów do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza Wydziałem Ekonomicznym
  • wdrożenie doktorantów do współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych
  • nauczenie doktorantów przygotowywania publikacji naukowych w formie książkowej i w formie artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych
  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy przydatnej w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w ramach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z zakresu ekonomii i pokrewnych dziedzin nauki
  • rozwinięcie umiejętności dydaktycznych i zawodowych w ramach fakultatywnych zajęć, na których doktorant zdobywa kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych
  • przygotowanie rozprawy naukowej pod opieką promotora lub promotora i promotora pomocniczego
  • przygotowanie doktorantów do odbycia egzaminów doktorskich
  • wdrożenie doktorantów w uczestnictwo w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą

Plan studiów