UG w liczbach | Serwis główny UG

Uniwersytet Gdański w liczbach 2016

wrzesień 2016

 • 11 wydziałów

 • Studium Języków Obcych

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 • 74 kierunki studiów

 • 221 specjalności

 • 1 700 pracowników naukowo-dydaktycznych

 • 27 233 studentów

 • 21 studiów doktoranckich

 • 1 609 uczestników studiów doktoranckich

 • 107 studiów podyplomowych

 • 1 753 słuchaczy studiów podyplomowych

 • 1 585 000 woluminów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej

 • 3 042 870 tytułów książek dostępnych elektronicznie

 • 109 370 tytułów czasopism dostępnych elektronicznie

 • 47 534 dzieł dostępnych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 • Biblioteka UG

 • 6 bibliotek specjalistycznych

 • 1 127 miejsc w czytelniach

 • 7 dni w tygodniu czynne są czytelnie biblioteczne

 • 9 domów studenckich

 • 1 716 miejsc w akademikach

 • 180 studenckich wydziałowych kół naukowych

 • 29 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych

 • 11 doktoranckich kół naukowych
 • 8 lektoratów języków obcych dla studentów

 • 1 769 ogólnodostępnych stanowisk komputerowych dla studentów, w tym 1 734 z dostępem do Internetu

 • 125 579,15 m2 – powierzchnia użytkowa budynków dydaktyczno-naukowych funkcjonujących obecnie w ramach Kampusu Oliwa

 • 244 087,76 m2 – powierzchna użytkowa wszystkich budynków uczelni pełniących funkcje dydaktyczno-naukową i administracyjną

 • 46 067 m2 – powierzchnia inwestycji Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • 10 nowych obiektów w ramach projektu budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. 8 inwestycji zrealizowanych: budynek Wydziału Prawa i Administracji, budynek Biblioteki Głównej UG, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, nowa siedziba Wydziału Chemii, nowa siedziba Wydziału Biologii, budynek Neofilologii, budynek administracji centralnej, budynek Instytutu Biotechnologii, 2 inwestycje planowane: Instytut Informatyki, Centrum Sportowo-Rekreacyjne.

   

  Oprac.: dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 lutego 2017 roku, 11:06