Stanowisko Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa | Serwis główny UG

Stanowisko Koordynatora Systemów Bezpieczeństwa

Symbol: 
R190

Główni specjaliści

Zadania

1. Koordynuje systemy w obszarach:

1) ochrony bezpośredniej osób i mienia,

2) zabezpieczenia technicznego obiektów,

3) bezpieczeństwa informacji oraz danych,

4) ochrony informacji niejawnych,

5) funkcjonowania systemu informatycznego Uczelni,

6) bezpieczeństwa studentów UG z zagranicy.

 

2. Zabezpiecza osoby oraz Uczelnię przed działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi.

3.  Koordynuje opracowywanie planów ochrony oraz ciągłości działania.

4.  Współpracuje w zakresie ochrony i bezpieczeństwa z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za realizację zadań wskazanych w ust. 1.

5. Współpracuje z Prorektorami, Dziekanami Wydziałów, Dyrektorem Studium Języków Obcych, Dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Dyrektorem Biblioteki Głównej, Kanclerzem, Zastępcami Kanclerza, Strażą Uniwersytecką, Sekcją ds. Obronnych, Sekcją ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, Sekcją Zarządzania Ryzykiem, Centrum Informatycznym, Centrum Transferu Technologii, Centrum Zarządzania Kadrami oraz innymi jednostkami, spółkami lub osobami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa.