Sekcja Obsługi Administracyjnej Kierownictwa UG | Serwis główny UG

Sekcja Obsługi Administracyjnej Kierownictwa UG

Symbol: 
R113

Asystentka Prorektora ds. Studenckich

Asystentka Prorektora ds. Rozwoju

Asystentka Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Asystentka Prorektora ds. Kształcenia

Pracownik ds. Obsługi Administracyjnej NSZZ ''Solidarność'' przy UG

Pracownik ds. Obsługi Administracyjnej ZNP przy UG

Prowadzenie Sekretariatu Kanclerza

Pracownicy

Zadania

1) Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową Rektora i Prorektorów.
2) Organizuje posiedzenia Kolegium Rektorskiego, Konwentu Godności Honorowych.
3) Prowadzi książkę kontroli oraz rejestr przeprowadzanych w Uniwersytecie zewnętrznych kontroli i audytów. 
4) Koordynuje sprawy konferencji, zjazdów, posiedzeń i uroczystości organizowanych przez Rektora i Prorektorów. 
5) Prowadzi ewidencję podpisywanych przez Rektora dyplomów ukończenia studiów.