Sekcja Zarządzania Ryzykiem | Serwis główny UG

Sekcja Zarządzania Ryzykiem

Telefon: +48 58 523 21 12
Symbol: 
R170

Pracownicy

Zadania

  1. Identyfikuje zewnętrzne i wewnętrzne rodzaje ryzyka związanego z funkcjonowaniem Uczelni.
  2. Opracowuje zasady i procedury zarządzania ryzykiem oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za monitorowanie poszczególnych grup ryzyka.
  3. Zapewnia obsługę administracyjną Komitetu Ryzyka.
  4. Wspomaga działania kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka zagrażającego osiąganiu celów i zadań tych jednostek.
  5. Współtworzy i aktualizuje politykę zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie.
  6. Przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie efektywnego zarządzania ryzykiem.
  7. Administruje informatycznym Systemem Zarządzania Ryzykiem.