Obsługa Inwentarzowo-Likwidacyjna Aparatury i Materiałów | Serwis główny UG