Instytut Informatyki | Serwis główny UG

Instytut Informatyki

Symbol: 
5300

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacyjnych

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni