Zakład Biologii Komórki | Serwis główny UG

Zakład Biologii Komórki

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni