Katedra Biologii i Genetyki Medycznej | Serwis główny UG

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej

Symbol: 
L200

Kierownik Katedry

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy administracyjni