Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody | Serwis główny UG

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 61 59
Symbol: 
L150

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Profesorowie wizytujący

Profesorowie emerytowani

Adiunkci dr. hab.

Asystenci

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni